tlačovésprávy | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

tlačovésprávy

Škola pre život

Stredoškolské energetické poradenské agentúry budú prezentovať svoje riešenia pre klientov. 26. Júna 2014 v Košiciach predstavia svoje riešenia energeticky úsporných opatrení a budú hodnotení odbornými poradcami. Škola pre život – to je heslo medzinárodného projektu Story line approach, na Slovensku manažovaného občianskym združením SOSNA.

Subscribe to tlačovésprávy