recyklácia | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

recyklácia

Gruzínsko: Podpora ekologických akcií v obci Oni prostredníctvom rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva.

Vďaka SlovakAid sa v v jednom z regiónov v Gruzínsku situácia v odpadovom hospodárstve zlepší. Niektoré služby štátu, ako napríklad zabezpečenie separovaného zberu odpadov, alebo zriaďovanie kompostovísk, považujeme už roky za samozrejmosť. Pritom, v mnohých častiach sveta táto ekologická služba ešte stále nefunguje.

Subscribe to recyklácia