prírodná záhrada | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

prírodná záhrada

Prečo prírodná záhrada? - manuál na stiahnutie

Tajomstvom prírodnej záhrady je starostlivé naplánovanie dizajnu, ktorú je nutné vykonať skôr, ako začnete čokoľvek robiť na svojom pozemku, či už sadiť stromy alebo umiestňovať budovy. Dôkladne urobený dizajn vám môže ušetriť veľa prostriedkov a zbytočne vykonanej práce. Je viac možností, ako začať navrhovať dizajn pozemku. Všetko sa odvíja od vášho osobného vkladu a potrieb.

Subscribe to prírodná záhrada