Projekty | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Projekty

Skutočne spoločne

Zaujímavá a prospešná publikácia, v ktorej nájdete príklady miestnych partnerstiev na vidieckej úrovni z Ukrajiny a Slovenska. Partnerstvá sú predstavené formou inšpiratívnych prípadových štúdií.

Subscribe to Projekty