Ekocentrum | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Ekocentrum

Termosnímky Ekocentra SOSNA

Na termovíznych snímkach je vidieť, že steny Ekocentra majú prakticky rovnakú teplotu. ako je vonkajšia teplota vzduchu. Jedinými významnejšími únikmi tepla sú okná. Miestne malé úniky tepla, odhalené snímkovaním, nám pomôžu určiť miesta, ktoré budeme dodatočne zatepľovať.

Subscribe to Ekocentrum