Pracovníci SOSNY | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Pracovníci SOSNY

Štefan Szabó

Predseda rady
Kontakt: omar.sosna@gmail.com


je vizionárom SOSNY a "strážcom čistoty ideí" pri každej novej aktivite.
Venuje sa programom miestneho udržateľného rozvoja, najmä ekologickým stavbám a čiastočne aj obnoviteľným zdrojom energie a pestovaniu bez chémie.
Okrem toho sa venuje aj programom zameraným na "mäkký" turizmus ako formu udržateľného miestneho rozvoja.

"Stál som pri vzniku SOSNY, spolu so Silviou preto považujeme túto organizáciu za naše dieťa, čo je záväzok na celý život."

RNDr. Silvia Szabóová

Riaditeľka

Kontakt: silvia.sosna@gmail.com


Katarína ŠomšákováKontakt: k.somsakova@gmail.com


Samuel SzabóKontakt: samuel.sosna@yahoo.com


Zuzana KirályováKontakt: zuzkir@gmail.com


Martin KolníkKontakt: kolnik.veles@gmail.com


Valéria FrischováKontakt: valeria.frischova@arr.sk