KURZ: Svojpomocná výstavba Raketovej pece | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

KURZ: Svojpomocná výstavba Raketovej pece

Pripravili sme pre vás ďalšie praktické kurzy pre sebestačnosť a udržateľnosť. Pod vedením skúseného kachliara sa môžete naučiť výstavbe jednoduchej a vysoko účinnej „Raketovej pece“. Raketová pec (Rocket Stove) je vhodná na varenie aj na vykurovanie a dá sa postaviť aj s minimálnym rozpočtom z miestne dostupného materiálu. Chcete znížiť svoje finančné náklady na život ekologickou cestou? Viete aké možnosti ponúkajú alternatívne zdroje energie? Hľadáte spôsob vykurovania pre malý domček alebo chatu? Tak tento praktický kurz je pre vás.

Kurz sa uskutoční dvakrát, na dvoch rôznych lokalitách:

17. 3. 2014, od 9:00
areál Grodzin č.60, obec Ďurďoš, okres Vranov n. T.

19. 3. 2014, od 9:00
Dom remesiel
Hlavná ulica 19/60, Turňa nad Bodvou

Čo sa naučíte:

Ako sa dá Raketová pec postaviť?
Ako a za akých podmienok bude pec fungovať?
Aké materiály a akú konštrukciu zvoliť?

Na tieto aj ďalšie otázky vám zodpovieme na praktickom kurze.

Pokiaľ sa niektorého z kurzov chcete zúčastniť, tak sa aspoň 3 dni pred akciou nahláste na: omar.sosna@gmail.com, alebo na číslach 0911 951 139, prípadne 0904 951 139.

Poplatok: 10 EUR

Kontakty:

Organizátor: SOSNA
lektor: Marek Šoltés
Miestny koordinátor Rudlov: Štefan Straka, svatobor@centrum.sk, 0911 377 536 00 57/4450 042
Miestny koordinátor Turňa nad Bodvou: Ladislav Bartók, protornensis@gmail.com, 0905 315 949,

Kurzy sú podporené rámci projektu Sebestačnosť do vrecka podporeného z The GEF Small Grants Programme a v rámci projektu Zelená stopa podporeného z Programu Aktívne občianstvo a inklúzia