Semináre a kurzy pre komunitné a vidiecke prírodné záhrady | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Semináre a kurzy pre komunitné a vidiecke prírodné záhrady

Napomáhame vzniku komunitných mestských záhrad v Košiciach a v Prešove a prírodných vidieckych záhrad na východnom Slovensku. Prvé praktické semináre začínajú už tento piatok 21. februára 2014 v Ekocentre SOSNA a potrvajú počas celého roka nielen v Ekocentre, ale aj priamo na pozemkoch zapojených komunít.

V spoločnosti rezonuje nielen slovo „kríza“ ale aj „posilnenie sebestačnosti“, čo je najprirodzenejšia reakcia na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu. Preto zručnosti, týkajúce sa zabezpečenia základných ľudských potrieb: potravy, energie a obydlí môžu v krátkom čase nadobudnúť neoceniteľný význam Pestovanie pre podporu sebestačnosti je zaujímavé nielen pre ľudí na vidieku, ale aj pre mestské komunity. Hovoríme o pestovaní organickom, prírodnom, bez chémie.

Záhrady v mestách?

Komunitné záhrady začínajú stále viac zaujímať aj ľudí v mestách, komunitné mestské záhrady vznikajú dokonca aj vo veľkých aglomeráciách, kde ľuďom najviac chýba kontakt s prírodou, pôdou a ďalšími ľuďmi. Preto združenie SOSNA začalo spoluprácu s nasledovnými organizáciami s úmyslom pomôcť vybudovaniu mestských komunitných záhrad na ich pozemkoch: ZŠ Družicová v Košiciach, Evanjelická MŠ na Muškátovej ulici v Košiciach, o.z. Barlička z Prešova, Centrum pre podporu rodiny Dorka z Košíc a otvorená komunita zo Spišskej Novej Vsi. SOSNA stála aj pri zrode komunitnej záhrady pri výmenníku na Wuppertalskej. V súčasnosti prebiehajú pod vedením skúsených záhradníkov úvodné plánovacie stretnutia, dizajnovanie záhrad, navrhovanie vhodných spôsobov pestovania a výber rastlín tak, aby všetko bolo pripravené na sezónu.

A čo na to vidiek?

Aj ľudia na vidieku, najmä tí mladí ktorí už nemajú priame skúsenosti s prácou na pôde, sa začínajú zaujímať o pestovanie. Veľký záujem o série praktických seminárov majú individuálni pestovatelia, ktorí si chcú vybudovať , alebo pretvoriť svoj pozemok na zdravú, prírodnú a produktívnu záhradu. V programe Vidiecke prírodné záhrady sú pripravené kurzy, na ktorých sa dozvedia ako je možné využiť všetky vlastnosti pozemku tak, aby z neho mali čo najväčší úžitok. Prihlásených 28 záujemcov sa pripravuje na prvý kurz s názvom Chystáme sa na jar – vysievame, ktorý sa bude konať už 21. februára v Ekocentre SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. Začíname teóriou a praktickým kurzom o tom, ako vysiať semienka, ako si pripraviť pôdu, aké sú možnosti zakoreňovania, do akej pôdy a v akom čase je dobré vysievať, ako si zvoliť vhodné druhy a odrody plodín, podľa čoho si vyberať semienka, ale aj na čo všetko nesmieme pri výseve zabudnúť.

Počas nasledujúcich seminárov a kurzov sa účastníci dozvedia o zásadách tvorby prírodných záhrad, o princípoch pestovania bez chémie, o budovaní vyvýšených záhonov a bylinkovej špirály, o zakladaní parenísk a kompostovísk, o vode na záhrade, o tom ako zbierať a uskladňovať úrodu, ako si množiť vlastné semienka na výsev, ale aj ako si vybudovať na záhrade solárnu sušičku či solárny varič.

Témy ďalších seminárov a kurzov:

1. Jarný výsev, poldenný seminár

Keďže príroda nepočká, začíname rovno teóriou a praxou o tom, ako vysiať semienka. Porozprávame sa o tom, ako si pripraviť substrát, aké sú rôzne spôsoby zakoreňovania, do akej pôdy a v akom čase vysievame jednotlivé rastlinné druhy, aké semená používame, na čo nesmieme pri výseve zabudnúť.

2. Prírodné záhrady – základy, zásady

Predstavenie rôznych prvkov v prírodných záhradách. Permakultúra a jej princípy. Kľúčové dierka, nemecká kopa, vyvýšené záhony, pareniská, zakladanie kompostovísk. Praktický dizajn prírodnej záhrady, aleopatické vzťahy, význam vody v záhrade - úroda vypestovaná bez chémie.

3. Jedlé buriny a divé rastliny v záhrade

Liečebné účinky divých rastlín, ich využitie kuchyni. Čo so záhradou, plnou pýru? Spôsoby mulčovania. Výživa rastlín a hnojenie. Spôsoby ochrany rastlín.

4. Bylinky, liečivky, koreniny

Ako pestovať bylinky, aké druhy si vybrať do svojej záhrady, ktorým bylinkám sa vyhnúť. Bylinná špirála a jej budovanie. Starostlivosť o bylinky počas vegetácie. Zber, sušenie, využitie.

5. Spracovanie úrody

Ako zbierať a uskladňovať úrodu. Sušíme v solárnej sušičke. Zavárame, vyrábame džemy, lekváre, čatní, omáčky a horčice. Ochutnáte?

6. Využitie alternatívnych zdrojov v záhrade

Poldenný seminár na tému ako si postaviť solárnu sprchu, raketovú piecku, solárnu chladničku. Návody, ukážky. Vy sa pýtate – my odpovedáme.

7. Jesenná starostlivosť o stromy

Poldenný seminár zásady výberu drevín pre rôzne podmienky. Starostlivosť o stromy a kríky, orezávanie, zazimovanie. Ukážky, praktické návody.

8. Otázky a odpovede na záver

Poldenný seminár venovaný zhodnoteniu návrhov Vašich prírodných záhrad.