História SOSNY | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

História SOSNY

Občianske združenie SOSNA, založené v r. 1992, je od počiatku zamerané na environmentálnu výchovu a vzdelávanie.
SOSNA vybudovala svoje Ekocentrum s Prírodnou záhradou, ktoré predstavujú na Slovensku ojedinelý inšpirujúci príklad nezávislého vzdelávacieho centra, zameraného na šírenie princípov udržateľnosti a miestnej sebestačnosti. V Ekocentre, ktoré sa nachádza v Družstevnej pri Hornáde, neďaleko Košíc, pravidelne organizuje rôzne kurzy, tvorivé dielne, výučbové programy a exkurzie. Záujem verejnosti o témy, týkajúce sa získania praktických zručností v organickom pestovaní zeleniny, svojpomocného zhotovenia nízkorozpočtových energeticky úsporných zariadení alebo budovania stavieb z voľne dostupných prírodných materiálov potvrdzuje, že táto téma naozaj „visí vo vzduchu“. Ročne cca 2000 návštevníkov Ekocentra je oboznámených s inšpiráciami pre udržateľnejší a nezávislejší život a desiatky absolventov kurzov získajú zaujímavé zručnosti. SOSNA pravidelne organizuje aj kultúrno-umelecké akcie kde verejnosti atraktívnou formou podáva závažné ekologické a sociálne témy a ich riešenia na základe zodpovedného využívania miestnych zdrojov pre miestnu spotrebu. Združenie účinne a inovatívne prepája princípy udržateľnosti s etickými, sociálnymi aj ekonomickými princípmi.

Z histórie Ekocentra

podľa projektu prof. Ing. arch. Petra Pásztora, uznávaného architekta prírodných stavieb, bola stará budova školských dielní v priebehu dvoch rokov zrekonštruovaná a prestavaná. Z pôvodnej budovy ostali iba obvodové múry. Takmer všetky materiály, ktoré boli pri rekonštrukcii použité, boli miestneho pôvodu – drevo, slama, konope, íl, kameň, piesok, staré škridle a váľky, ale i konský hnoj použitý do vonkajšej omietky. Popri výstavbe alternatívnej budovy pokračovali aj práce na prírodnej záhrade - budovanie jazierka, vyvýšených záhonov, bylinnej špirály, parenísk, chodníkov, kompostoviska, pneumatikového plota a pod..