Partneri | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Partneri

Poďakovanie organizáciám a firmám

V roku 2010 nás podporili:

U.S.Steel Košice, s.r.o.
VARIANT Alfa s.r.o., Košice

Solárne riešenia, s.r.o., Košice

V roku 2009 nás podporili:
U.S.Steel Košice, s.r.o.

ICOPAL a.s., Štúrovo

LB Minerals a.s.

DOS-KNAP, s.r.o., Družstevná pri Hornáde

Miroslav Žabecký, Nižný Klátov

SlovaCanna, s.r.o., Šoporňa

Jozef Prokopčák, Družstevná pri Hornáde

Drahovský&Pásztor, s.r.o., Košice

KALA elektro, s.r.o., Košice

PROFI AIR-COLOR, s.r.o., Žilina

SEVO Špirála, Bratislava

Obec Družstevná pri Hornáde

ZŠ Družstevná pri Hornáde

Obec Kostoľany nad Hornádom
EJOT Slovakia, s.r.o., Košice

Poďakovanie donorom
V roku 2010 nás podporili:
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky

Nadácia Ekopolis

UNDP-GEF

Visegrad Foundation

Karpatská nadácia
V roku 2009 nás podporili:
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky

Nadácia Ekopolis

Nadácia Pre deti Slovenska

CRID, Paríž

Slovak Aid, Slovenská rozvojová spolupráca ODA

UNDP-GEF

Nadácia Tatra banky

Visegrad Foundation

Poďakovanie jednotlivcom

V roku 2009 nás podporili:
Peter Marko

Miroslav Urda

Jana Ivanecká

Miroslava Durná

Lenka Hercegová

Zuzana a Oleg Šukovci

Renáta Pástorová

Róbert Mižov

Róbert Mergeščík