Medzinárodným titulom Zelená škola sa od dnes hrdí už 118 škôl | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Medzinárodným titulom Zelená škola sa od dnes hrdí už 118 škôl

Cez 250 hostí dnes v Košiciach sledovalo slávnostné odovzdávanie titulov a vlajok medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola. Dnešným dňom sa
ním môže pýšiť ďalších 84 škôl. Spolu ich je na Slovensku už 118. Certifikát oceňuje aktivity škôl v ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráce.

Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich
cieľom bolo znížiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy
výučby. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta.


„Kvalita a nápaditosť aktivít našich škôl každoročne narastá. Naše školy poskytujú svojim žiakom viac možností učiť sa zážitkom a na základne vzájomnej
spolupráce tak meniť prostredie celej školy. A na to sme hrdí.“ hovorí manažérka programu Zelená škola Miroslava Piláriková.

Na pôde Magistrátu mesta Košice bolo dnes ocenených titulom Zelená škola ďalších 84 škôl z celého Slovenska (celkovo ich je na Slovensku 118). 27 škôl získalo diplom „Na ceste k Zelenej škole“, ktorý sa udeľuje za čiastočné splnenie certifikačných podmienok. Akcia sa
uskutočnila pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD.

Slávnostnej certifikácie sa zúčastnilo cez 250

zástupcov škôl, miest a obcí, pre ktorých organizátori okrem odovzdávania certifikátov, exkurzie a kultúrneho programu pripravili aj zaujímavé
workshopy na témy ako existenciálna ekovýchova, rovnosť medzi žiakmi, či príklady dobrej praxe. Zúčastnení žiaci sa v rámci interaktívneho programu na
chvíľu mohli stať aj „Agentmi v službách Zeme“.

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom
roku registrovaných 278 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho
programu OSN (UNEP).

Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s regionálnymi centrami. Generálnym
partnerom programu je IKEA Bratislava.

Regionálne centrá na Slovensku:

RC Košice: SOSNA

RC Trenčín: CEA Trenčín

RC Bratislava: Daphné

RC Zvolen: Živica

Ďalšie informácie nájdete na

www.zelenaskola.sk
. Zoznam ocenených škôl nájete v prílohe.

Výsledky záverečného hodnotenia škôl zapojených do programu Zelená škola v šk. roku 2012/2013