Príručka Ide sa do lesa na stiahnutie | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Príručka Ide sa do lesa na stiahnutie

V rámci projektu, ktorý podporil Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis a nadácia Volkswagen Slovakia sme pre Vás vytvorili Súbor 50 aktivít, ktorými žiaci hravou a pohybovou formou spoznajú prírodu a jej jednotlivé zložky. Pripravili sme pre Vás dve časti: metodické materiály pre učiteľov a Zápisník objaviteľa pre deti. V spolupráci s vybranými učiteľmi škôl z košických a novoveských škôl sa takto pokúsime úspešne oživiť tradičné detské hry, viazané na prírodné prostredie. „Staré“ známe hry sú doplnené novými aktivitami, ako aj prispôsobenými hrami z iných krajín.

Vyberali sme také aktivity, ktoré sú jednoduché, ku ktorým netreba žiadne komplikované pomôcky alebo vybavenie, a ktoré nevyžadujú dlhšiu prípravu. Jediné, čo tieto aktivity jednoznačne vyžadujú je príroda a krajina. Deti čaká 5 okruhov aktivít – Dobrodruh, Objaviteľ, Lesný muž/Lesná žienka, Prieskumník a Strážca. V nasledujúcom texte uvádzame popis 50 aktivít, ktoré by si chlapci a dievčatá mali vyskúšať, kým sú ešte naozaj deťmi, teda do dovŕšenia veku trinásť rokov.

Pripravte sa! Ide sa do lesa!

Program a vydanie publikácie podporili Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis a nadácia Volkswagen.

Príručka / sprievodca aktivitami pre učiteľov:

(kliknite pre zobrazenie na celej obrazovke a stiahnutie)

Zápisník pre objaviteľov:

(kliknite pre zobrazenie na celej obrazovke a stiahnutie)