Záhrada ožíva živočíchmi | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Záhrada ožíva živočíchmi

Ak vstúpite do prírodnej záhrady, neprivíta vás ticho jednotvárneho vždy
pokoseného trávnika. Privítajú vás zvuky, ktoré predstavujú rozmanitosť
života. Cvrkot, spevy, funenie, škrabkanie, pípanie, kŕkanie, ševelenie...
Iste by ste vedeli nájsť veľa ďalších slovies, ktoré by vystihli zvuky, ktoré
v záhrade počujete, keď si sadnete na jedno miesto a tíško bez pohnutia
sledujete, ako okolo vás všetko žije.