Vytvorte si prírodnú záhradu - časť 2 | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Vytvorte si prírodnú záhradu - časť 2

Nie je dôležité, aký veľký pozemok máte k dispozícii. Aj na malej ploche môžete vytvoriť stabilnú, peknú, pestrú, zaujímavú a úrodnú prírodnú záhradu. V predchádzajúcom článku sme si predstavili základné princípy. Teraz sa bližšie pozrime na prax.
súbor: