Viete, čo je cirkulárna ekonomika? | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Viete, čo je cirkulárna ekonomika?

V tejto brožúrke Vám predkladáme kreatívne príklady, ako je možné z odpadov prostredníctvom upcyklácie tvoriť nové produkty a takýmto spôsobom nielen znižovať množstvo vznikajúceho odpadu, ale vytvárať pracovné príležitosti a finančný zisk.

Na stiahnutie: https://adobe.ly/2tURKZW