Výzva Cena Embraco za ekológiu 2014 | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Výzva Cena Embraco za ekológiu 2014

Cieľom siedmeho ročníka programu "Cena Embraco za ekológiu" je zamerať aktivity žiakov základných škôl na problematiku tvorby odpadov. Novinkou ročníka je rozšírenie grantovej výzvy pre materské školy z celého okresu Spišská Nová Ves. Svoje projekty môžu základné a materské školy pripraviť a odovzdať do konca februára 2015.

Viac informácií a registrácie projektov na: http://ecology.embraco.sk/stranka/aktualna-vyzva .