Storytelling | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Storytelling

Metóda „Storytelling“, alebo Návrat príbehov.

Ponuka pre pedagógov 2. Stupňa ZŠ.

Čo je to Storytelling?

Náš svet sa skladá z príbehov.

Rozprávanie príbehov je niečo, na čom stojí celá ľudská kultúra. Príbehy boli zdieľané v každej kultúre ako prostriedok zábavy, vzdelávania, zachovania identity a vštepovania morálnych hodnôt. Na druhej strane, zdá sa, akoby príbehy v súčasnej dobe mizli a boli nahradzované bezduchými náhradami. Príbehy však nemiznú, len ich „rozprávanie“ a šírenie naberá iné formy, typické pre digitálny svet. V posledných rokoch rozprávanie príbehov v mnohých krajinách zažíva svoju renesanciu a metóda Storytelling sa začína čoraz častejšie využívať pri vyučovaní v školách. Pretože mladí ľudia potrebujú dobré príbehy, podané spôsobom, ktorý je im blízky. A práve o tomto je náš medzinárodný projekt.

Rozprávaním príbehov môžeme poskytnúť umelecký zážitok a môžeme ich použiť aj ako metódu výučby k rôznych témam. Ešte dôležitejšie je, že môžeme pomocou príbehu "vychovávať". Aby sme to dosiahli, musíme nájsť silný príbeh s nadčasovým posolstvom, príbeh, ktorý kladie poslucháčom otázky, príbeh, ktorý obsahuje etické hodnoty.