Storrytelling / prečo sú príbehy v živote detí aj dospelých dôležité a ako s nimi pracovať | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Storrytelling / prečo sú príbehy v živote detí aj dospelých dôležité a ako s nimi pracovať

PONUKA posledných miest pre učiteľov 2. st. ZŠ:

zapojte sa do projektu

Storrytelling /

prečo sú príbehy v živote detí aj dospelých

dôležité a ako s nimi pracovaťProjekt sme nazvali SANKOFA. Je to slovo v jazyku Twi z Ghany, ktoré možno preložiť ako "Vráť sa späť a získaš to, čo hľadáš" - čo je symbolický výraz vyjadrujúci potrebu porozumieť minulosti, ak chceme tvoriť úspešnú budúcnosť.

Čo je to Storytelling/rozprávanie príbehov?

Rozprávanie príbehov je niečo, na čom stojí celá ľudská kultúra. Na druhej strane, zdá sa, akoby príbehy v súčasnej dobe mizli a boli nahradzované bezduchými náhradami. Príbehy však nemiznú, len ich „rozprávanie“ a šírenie naberá iné formy, typické pre digitálny svet. Mladí ľudia potrebujú dobré príbehy, podané spôsobom, ktorý je im blízky. A práve o tomto je náš projekt.

Rozprávanie príbehov nám môže poskytnúť umelecký zážitok a môžeme ho použiť ako metódu výučby k rôznych témam. Ešte dôležitejšie je, že môžeme pomocou príbehu "vychovávať". Aby sme to urobili, musíme nájsť silný príbeh s nadčasovým posolstvom, príbeh, ktorý kladie poslucháčom otázky, príbeh, ktorý obsahuje etické hodnoty.Kto sa môže prihlásiť

Pre učiteľov 2. st. ZŠ ponúkame posledné miesta v projekte. Ako výsledok by sme po dvoch rokoch chceli mať žiakov, ktorí vedia čo je to rozprávanie príbehov a sami príbehy rozprávajú, majú overené rôzne prístupy k tvorbe príbehov a ktorí posúvajú svoje zručnosti ďalej.

Učitelia a žiaci zapojených škôl budú mať príležitosť získať zručnosti v rozprávaní, nahrávaní, editovaní a zdieľaní online príbehov naprieč hraníc štátov. Učitelia si zlepšia svoje zručnosti pri príprave detí na kritické myslenie o miestnych a globálnych témach a zároveň si osvoja techniky, ktoré sú v súlade s trendmi vývoja vzdelávania.

 

Storytelling v dnešnom digitálnom svete je rýchlo sa šíriaci spôsob podávania príbehov vlastným „jazykom“, prostredníctvom sociálnych sietí, zdieľaných fotografií, videí, odkazov na linky, ako spôsobov zdôraznenia a posilnenia určitého príbehu.

Ako to budeme robiť?

 • Budeme kombinovať tradičné vyučovacie metódy Storytelling s digitálnymi technológiami, tak aby žiaci získali zručnosti v on-line zaznamenávaní, editovaní a zdieľaní svojich príbehov aj cez hranice štátov.

 • Budeme pracovať s príbehmi z našich vlastných kultúr aj s príbehmi z domorodých komunít - pre porozumenie podobnostiam a odlišnostiam, hľadať nové príbehy ktoré prispejú k udržateľnej budúcnosti v prepojenom svete.

 • Pripravíme spolu praktickú príručku pre učiteľov k tejto problematike.

 • Pripravíme sadu materiálov pre učiteľov.

 • K dispozícii budú aj príbehy vhodné na výučbu anglického jazyka.

 • Súčasťou projektu je nový viacjazyčný web obsahujúci silné príbehy využiteľné vo vyučovaní.

Č o od Vás očakáváme?

 • Ochotu zaradiť do svojej výučby digitálne materiály (nahrávky, videá), ktoré budú podané formou Storytellingu.

 • Pomoc pri tvorbe materiálov pre využitie vo výučbe: vytváranie textov, nahrávok a podpora žiakov pri ich tvorbe.

 • Ochotu sa pravidelne stretávať (cca 1 krát za 2 mesiace) a poskytovať spätnú väzbu k využívaniu materiálov.

 • Pomoc pri organizácii Záverečnej konferencie.

 

 

Projekt potrvá do konca roka 2020 v spolupráci s organizáciami:

 • SOSNA – Slovensko

 • HEC Global Learning Centre – Veľká Británia

 • Cumbria Development Education Centre – Veľká Británia

 • Středisko ekologické výchovy SEVER - ČeskoV prípade otázok kontaktujte: RNDr. Silvia Szabóová

mobil: 0904 951 139, e-mail: silvia.sosna@gmail.com

 

 

Vyplnenú prihlášku pošlite v elektronickej podobe na uvedený mail, alebo poštou na :

Ekocentrum SOSNA

Okružná ul. 17

044 31 Družstevná pri Hornáde