Spustili sme nový portál Zelená Wiki | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Spustili sme nový portál Zelená Wiki

http://zelenawiki.sosna.sk/

Zelená Wiki je portál s otvorenou registráciou, založený na systéme MediaWiki a Semantic MediaWiki.

Zelená Wiki je otvorený priestor pre zručnosti, skúsenosti a technológie, podporujúce sebestačnosť, trvalú udržateľnosť a (bio)diverzitu. Cieľom je združovať organizácie a ľudí, ktorí sú ochotní zdieľať svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti a podieľať sa na rozvíjaní a realizácii nápadov a projektov.

Zelená Wiki hľadá realizované nápady, ktoré využívajú recyklované a voľne dostupné materiály, otvorené technológie a postupy, prispievajú k rozvoju komunity a znižovaniu záťaže prostredia. Prostredníctom profilov a stránok realizátorov tiež umožňuje a podporuje vzájomnú inšpiráciu a spoluprácu, sledovanie pokroku v projektoch, komunitách, či vývoji a overovaní nových technológií a nápadov.

Otvorené technológie (Open Source) znamenajú, že všetky informácie, poznanie, postupy a skúsenosti sú voľne šíriteľné. Prostredníctvom voľného prístupu sme schopní vytvárať postupy a zariadenia, ktoré nie sú súčasťou cyklu industriálnej výroby, náročnej na odpad, neobnoviteľné zdroje a environmentálny dopad, ktoré sú vytvárané lokálne a z miestne dostupných materiálov, prispievajú k sebestačnosti, rozvoju a súdržnosti jednotlivcov, organizácií a komunít, a súčasne sú efektívne; cieľom je dosahovať postupy, ktoré sú aj po započítaní práce efektívnejšie a čistejšie, než komerčne dostupné produkty.

Zapojte sa.