Sponzorský dar od BRIMO | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Sponzorský dar od BRIMO

Teší nás, že výrobca BRIMO Rozkladací stan, nás nezištne podporí a daruje nám kancelársky papier na environmentálne vzdelávacie programy pre školy.

Image: