SOSNA | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

SOSNA

Sebestačnosť

Články o prírodných záhradách, prírodnom staviteľstve, energeticky úsporných alternatívach, Ekocentre SOSNA...

Budovanie záhradného jazierka - manuál na stiahnutie

Aby záhrada fungovala ako prirodzený systém, je potrebné aby aspoň 10% plochy zaberala vody. Ak nemáte tú možnosť , pretože je vaša záhrada menšia, aj tak určite nájdite miesto na malé záhradné jazierko.

Biopestovanie - príručka na stiahnutie

Skôr než začneme záhradu rozmeriavať a navrhovať hriadky, poprechádzajme sa pomaly našou záhradou, pozorujme chvíľu rastliny, ktoré v záhrade rastú. Pozorujme jednotlivé druhy, ich zoskupenie, počet jedincov. Veľa nám napovedia o kvalite pôdy, ktorá môže byť aj v rámci jednej záhrady mnohoraká. A tiež o „poriadku a usporiadaní“ v prírode v kontraste s naším „ľudským“ zmyslom pre poriadok.

Pestovanie bez chémie

Na pestovanie zdravej a chutnej zeleniny nepotrebujeme žiadnu chémiu. V našej prírodnej záhrade využívame viacero spôsobov ekologického pestovania:

Pages