SOSNA | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

SOSNA

Envirovýchova

Články o environmentálnom vzdelávaní, zážitkovej pedagogike, umení a krajine...

Kroky k rieke - manuál na stiahnutie

Už Ján Amos Komenský vedel, že najlepším spôsobom učenia sa je škola hrou. Je dobré pokiaľ majú deti odborné znalosti o prírode. Tie najhlbšie skúsenosti však získavajú priamym prežitím prírody, jej priamym vnímaním všetkými zmyslami.

Pages

Sebestačnosť

Články o prírodných záhradách, prírodnom staviteľstve, energeticky úsporných alternatívach, Ekocentre SOSNA...

Ekocentrum SOSNA na TV SME

Nadácia Orange už po piaty raz udeľovala mimovládnym organizáciám prestížnu Cenu Nadácie Orange.

SODIS - Solárna dezinfekcia vody

Dezinfekcia vody za pomoci slnečného žiarenia. Potrebujete k tomu iba sklenenú fľašu a 6 hodín slnečného svetla, ktoré vyzabíja väčšinu nebezpečných

Vyhrali sme prvú cenu!

Nadácia Orange ocenila našu prácu v komunitnom rozvoji prvou cenou. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám pri našej práci pomáhajú, podporujú nás a držia palce.

Popis rekonštrukcie Ekocentra SOSNA - na stiahnutie

Dlhodobou víziou našej organizácie bolo vybudovanie vzdelávacieho a demonštračného Ekocentra s biozáhradou, ako miesta dobrého pre zdravie, dušu aj prírodu. Popis stavby Ekocentra si môžete prečítať v priloženom PDF súbore.

Termosnímky Ekocentra SOSNA

Na termovíznych snímkach je vidieť, že steny Ekocentra majú prakticky rovnakú teplotu. ako je vonkajšia teplota vzduchu. Jedinými významnejšími únikmi tepla sú okná. Miestne malé úniky tepla, odhalené snímkovaním, nám pomôžu určiť miesta, ktoré budeme dodatočne zatepľovať.

Prečo prírodná záhrada? - manuál na stiahnutie

Tajomstvom prírodnej záhrady je starostlivé naplánovanie dizajnu, ktorú je nutné vykonať skôr, ako začnete čokoľvek robiť na svojom pozemku, či už sadiť stromy alebo umiestňovať budovy. Dôkladne urobený dizajn vám môže ušetriť veľa prostriedkov a zbytočne vykonanej práce. Je viac možností, ako začať navrhovať dizajn pozemku. Všetko sa odvíja od vášho osobného vkladu a potrieb.

Vytvorte si prírodnú záhradu - časť 2

Nie je dôležité, aký veľký pozemok máte k dispozícii. Aj na malej ploche môžete vytvoriť stabilnú, peknú, pestrú, zaujímavú a úrodnú prírodnú záhradu. V predchádzajúcom článku sme si predstavili základné princípy. Teraz sa bližšie pozrime na prax.

Pages