Solárna výroba ľadu | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Solárna výroba ľadu

Výroba ľadu s nulovými nákladmi, iba s použitím slnečného žiarenia. Ideálne na miestach s dobrou prístupnosťou slnečného žiarenia. Stroj na výrobu ľadu funguje na princípe absorbcie amoniaku prebiehajúcej v prirodzenom dennom cykle. To má za následok skvapalňovanie chladiaceho plynu počas dňa, a vyparovanie tohto plynu v noci. Počas tohto vyparovania sa tvorí ľad. Tento stroj je popísaný v publikácií od nadácie S.T.E.V.E.N, podľa návrhu od Stevena Vaneka.

Výroba tohto stroja je značne precíznou záležitosťou, avšak na prevádzku mu postačí iba slnečné svetlo, a je nenáročný na údržbu. Vďaka tomu tento stroj vydrží roky bez akýchkoľvek nákladov na prevádzku. V prípade že je vystavený šiestim hodinám slnečného žiarenia neprietržite, dokáže vyprodukovať 5 kilogramov ľadu pri teplote -14°C.

Tento projekt bol vyvíjaný posledné 4 roky a podieľali sa na ňom Rodrigo Jimenez z kolumbijského Bosque el Domo spoločne s nórskou organizáciou Change the World.

Pozor - toto zariadenie môže vyrobiť len odborník. Zariadenie je zaťažené veľkým tlakom a preto je potrebné zvárať pod ochranou atmosférou (argón). Zariadenie si vyžaduje veľmi kvalitné zvary na dieloch, kde sa nachádza amoniak. Pri styku so skvapalneným plynom dochádza k poleptaniu a vzniku omrzlín. Amoniak veľmi silno dráždi až ťažko leptá oči, sliznice dýchacích ciest, pľúca a pokožku. Kŕč alebo opuch hrtanu môže viesť k uduseniu.


KONTAKT:

Organization: Join venture El Bosque El Domo

and Change the World

Address: Rodrigo Jiménez, Bosque el Domo,

Vereda Rio Ciego, Acandí Chocó