Solárna chladnička | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Solárna chladnička

Neboli sme prví

V Egypte je dôkaz, že chladenie odparovaním bolo použité už v obdoby Egypta cca 2500 p.n.l. Na freskách je znázornené ako podaný využívajú porézne poháre s
vodou , ktoré zvýšili prúdenie vzduchu okolo pohárov. Tieto poháre existujú aj dnes a sú nazývané ,,zeer“.


Pôvodná zmienka kameninovej nádoby bola nájdená aj v civilizácii Indus Valley okolo 3000 p.n.l, kde bolo nájdených veľa exemplárov. Predpokladá sa, že sa
tak isto využívali na chladenie vody a jedla. V roku 1995 Mohammed Bah Abba druhy krát vynašiel po 4995 r. solárnu chladničku wauuu, dokonca nešlo ani o
inováciu pôvodnej technológie.

Ako funguje slnečná chladnička

Je to zariadenie konštruované z dvoch poréznych nádob medzi ktorými sa nachádza mokrý piesok. Vrch je prikrytý mokrou handričkou alebo pokrývkou. Slnečná
chladnička chladí, keď sa voda odparuje , takže chladenie funguje najlepšie v horúcom a suchom podnebí. Musí byť umiestnená v suchom, vetranom priestore
aby sa voda rýchlejšie odparila smerom von. Odparovanie vody ma tendenciu fungovať zle alebo vôbec v oblastiach s vysokou relatívnou vlhkosťou okolitého
vzduchu.

Výhody

Ak sa požije vnútorná nádoba neporézna, teda nepriepustná, je možné používať na chladenie vodu, ktorá nespĺňa hygienické minimá bez toho aby sme si
kontaminovali potraviny. To je užitočné v oblasti, kde je sucho a pitná voda je obmedzená komodita. Vďaka svojej jednoduchosti umožňuje spustenie aj po
dlhom čase behom niekoľkých minút. Dobre odoláva poveternostným vplyvom čo umožňuje celoročne exteriérové uloženie.

Využitie slnečnej chladničky

Slúži ako externá letná chladnička pre zvládnutie nárazovej potreby udržiavať potraviny v chlade. Vďaka tomu nepotrebujeme väčšiu chladničku čo bude mať
pozitívny vplyv na spotrebu elektrickej energie. Vzhľadom k tomu, že ide o menšie zariadenie je možne túto slnečnú chladničku využívať

ako prenosné zariadenie na rekreačné účely.