Skutočne spoločne | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Skutočne spoločne

Zaujímavá a prospešná publikácia, v ktorej nájdete príklady miestnych partnerstiev na vidieckej úrovni z Ukrajiny a Slovenska. Partnerstvá sú predstavené formou inšpiratívnych prípadových štúdií. Ekocentrum SOSNA je predstavené v kapitole 4.5 - Poctivosť, ktorá mobilizuje ľudí. Príjemné čítanie!