Skúsenosti s prírodným turizmom na Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v Čechách. | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Skúsenosti s prírodným turizmom na Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v Čechách.

Cestovanie a turizmus sa stali globálne najvýznamnejším spôsobom trávenia voľného času. Cestovanie má však okrem ekonomického prínosu veľké množstvo vyslovene negatívnych vplyvov: na klímu, na prírodu a krajinu, na miestne kultúry. V tejto brožúre sú príklady, ako môže fungovať udržateľná, prírodný, alebo tzv. "mäkký" turizmus, ktorý sa snaží čo najmenej škodiť a čo najviac pomáhať. Táto publikácia vznikla v rámci projektu Development of experience oriented agro and eco tourism in rural Armenia, podporeného zo zdrojov Visegrádskeho fondu.