Sebestačnosť a udržateľnosť vidieckych regiónov - materiály z konferencie | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Sebestačnosť a udržateľnosť vidieckych regiónov - materiály z konferencie

O potravinovej a energetickej sebestačnosti väčšina slovenských domácností, obcí či regiónov zatiaľ veľmi neuvažuje. Odborníci pritom poukazujú na to, že posilnenie zručností na zabezpečenie základných životných potrieb ako sú potrava, energie či strecha nad hlavou, je najprirodzenejšou odpoveďou na neustále sa zhoršujúcu ekonomickú situáciu viacerých vidieckych oblastí Slovenska. O riešení týchto problémov svojpomocne a bez veľkých dotácií z vonkajších zdrojov diskutovali 27. marca na pracovnej konferencii v Družstevnej pri Hornáde 70 experti so zástupcami miestnych samospráv, štátnych orgánov, podnikateľov a občianskych združení. Podujatie pod názvom Sebestačnosť a udržateľnosť vidieckych regiónov zorganizovalo občianske združenie SOSNA v spolupráci s obcou Družstevná pri Hornáde a občianskymi združeniami Svatobor, Alter Nativa a Pro Tornensis.

MATERIÁLY Z KONFERENCIE NA STIAHNUTIE:

Newsletter SGP č.1
Globálne výzvy rozvoja
Kríza, lokalizácia, sebestačnosť