Priemyselný odpad ako stavebný materiál | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Priemyselný odpad ako stavebný materiál

Použitie priemyselného odpadu na stavebné účely umožňuje využiť odpad ako zdroj a navyše zredukovať náklady na stavbu sociálnych bytov, ale aj iných
projektov.

V Kolumbií už od roku 1972 vznikajú inovácie v oblasti stavebných materiálov vyprodukovaných z priemyselného odpadu. V súčasnosti, spoločnosť Constructora
Paez produkuje stavebný materiál z priemyselného odpadu zmiešaného s portlandským cementom, ktorý spĺňa všetky potrebné normy, čo sa odolnosti a pevnosti
týka.

Táto zmes sa používa na produkciu panelov či iných prefabrikátov, poprípade rovno celých prefabrikovaných stavebných sústav. Táto konštrukčná technika bola
použitá napríklad pri výstavbe 380 budov v rámci VIS (projekt na stavbu sociálnych bytov), 150 bytov a na vyasfaltovanie 11 188 štvorcových metrov ulíc,
pričom finančná úspora oproti konvenčnému cementu činila až 23%.

Niektoré z týchto prefabrikátov sú použiteľné aj pre jednotlivcov, ktorí si chcú postaviť vlastný dom. Napríklad, v súčasnosti sa takto stavia 41 domov v
ekodedine Nashira, v kolumbijskom údolí Cauca. Toto budú prvé sociálne byty v Kolumbií dostupné aj bez hypotéky, keďže náklady na stavbu zahŕňajú iba
vlastnú prácu na výstavbe.

CONTACT:

Organization or person responsible: Constructora Paez

Address: Cali, COLOMBIA

Email: conspaez@uniweb.net.co

Tel: (57)

Contact person: Alejandro Salazar