Ponuka pre školy – tajomstvo školskej prírodnej záhrady | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Ponuka pre školy – tajomstvo školskej prírodnej záhrady

Chcete, aby sa vaša školská záhrada a pozemok stali harmonických priestorom pre deti a učiteľov, kde môžu oddychovať, hrať sa, pestovať, mať svoj miesto pre učenie sa i premýšľanie? Priestorom, ktorý sa dá zapojiť do vyučovania, priestorom plným podnetov pre bádanie, ale aj pre tvorbu a krásu? Aby vaša záhrada kvitla po celý rok
a mali ste z nej radosť?

Ak chcete, aby váš školský pozemok takým bol, pripravili sme pre vašu školu kurz Tajomstvo prírodnej záhrady.

Tajomstvo prírodnej záhrady spočíva v starostlivom navrhnutí dizajnu, ktorý vám môže ušetriť veľa prostriedkov a zbytočne vykonanej práce. Nie je dôležité, aký veľký pozemok máte k dispozícii.
Aj na malej ploche môžete vytvoriť stabilnú, peknú, pestrú, zaujímavú a úrodnú prírodnú záhradu.

Na takomto školskom dvore sa môžu deti učiť pomocou práce, ktorá pre nich bude hrou, nemusia „študovať“, môžu pozorovať prírodu a jej zložky, môžu sa učiť skúmaním, pokusmi, oboznamovaním sa s niektorými témami môžu rozvíjať svoje schopnosti pohybu, tvorivosti a rozhodovania. A v neposlednom rade sa naučia pracovať v tíme.

Čo získate:

  • Metodickú pomoc odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z desiatok škôl a záhrad, metodickú príručku k téme.
  • Vyskúšate si prácu s učebnými pomôckami, ktoré vám pomôžu realizovať dizajn školského pozemku do podoby prírodnej záhrady.
  • Naučíte sa v praxi vybudovať bylinnú špirálu, jazierko a iné prvky Prírodnej záhrady – kompostovisko, vyvýšený zeleninový záhon, zelenú strechu, živé vŕbové stavby a podobne, podľa vašich potrieb.
  • Budete mať možnosť konzultovať svoje dizajny školských pozemkov.
  • Získate informácie o ďalšej environmentálnej literatúre, organizáciách a zaujímavých projektoch.

Program tréningu závisí od toho, čo chcete realizovať, a od času, ktorý máte k dispozícii. Realizáciu tréningu si môžete objednať na nižšie uvedenom kontakte.

Dĺžka tréningu je podľa dohody (1–3 dni).
Náklady na tréning môžete včleniť napríklad do svojich environmentálnych projektov.

Kontakt:
Ekocentrum SOSNA, RNDr. Silvia Szabóová
silvia.sosna@gmail.com
0911 951 139
www.sosna.sk
facebook: Ekocentrum SOSNA

Tags: 
Kategoria: 
Image: