Nos na dobré nápady - tlačová správa | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Nos na dobré nápady - tlačová správa

Družstevná p. H.,  1.  8.  2016
Nos na dobré nápady.
V polovici augusta spúšťa o.z. SOSNA  projekt Nos na dobré nápady. Projekt je určený aktívnym ľuďom vo veku 16 - 30 rokov, ktorí by si raz chceli založiť podnikanie, ktoré je sociálne a ekologicky zodpovedné. Prvým atraktívnym  workshopom bude stavanie vypaľovacej  hlinenej piecky na takmer zabudnutú „čiernu keramiku“ v dňoch 19. a 20. augusta.

V porovnaní s inými krajinami Európy, na Slovensku sa sociálne podnikanie ešte vždy spája  s negatívnym obrazom v minulosti realizovaných projektov. Aj preto sociálne a ekologicky zodpovedné podniky tvoria u nás iba malú časť podnikania. Pritom, najmä pre mladých ľudí môže byť takéto podnikanie atraktívnym spôsobom, ako uskutočniť svoje sny, ktoré nie sú založené len na trhových hodnotách, ale aj na  pomoci iným ľuďom a prírode. Takéto firmy podporujú samostatnosť a začlenenie znevýhodnených zamestnancov, spoločenskú zodpovednosť, udržateľnosť spotreby a miestny rozvoj.
Situáciu k lepšiemu sa snaží zmeniť projekt občianskeho združenia SOSNA Nos na dobré nápady. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.
Projekt je zameraný na podchytenie mladých aktívnych dobrovoľníkov vo veku 16 - 30 rokov, ktorí majú ekologické a sociálne cítenie a ktorí sa chcú naučiť viac o zodpovednom a  etickom podnikaní. Počas trvania projektu dobrovoľníci získajú širokú škálu zručností a poznatkov, ktoré im pomôžu pri organizácii a vedení vlastných projektov. Zároveň získajú aj hodnotové princípy, nevyhnutné pre etické podnikanie, ktoré sa stanú kľúčovou súčasťou ich spôsobu plánovania. Účastníkom ponúkame nielen podmienky pre uskutočnenie vlastných malých nápadov, ale taktiež vyhodnotenie ich efektivity a environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti.
Víziou je vytrénovať účastníkov projektu tak, aby si dokázali tvoriť svoje vlastné iniciatívy s charakterom ekologicko-sociálneho podnikania, ktoré môžu fungovať aj po ukončení projektu. Tieto rozbehnuté iniciatívy a ich nositelia by sa tak stali "ostrovmi pozitívnej deviácie" ktoré budú ďalej šíriť myšlienky a prax etického podnikania.
Účastníci projektu sa môžu tešiť na :
-  kurz stavania vypaľovacej pece na tzv. zadymovanú keramiku, kde sa naučia aj o podnikaní v oblasti keramiky,
-  aktívnu účasť pri príprave festivalu Babie leto v Ekocentre SOSNA,
-  zaujímavé prednášky o sociálnom, ekologickom a etickom podnikaní so zaujímavými lektormi,
-  možnosť navrhnúť a otestovať si svoj eko-sociálny podniku,
-  oboznámenie sa s fungovaním mimovládnej organizácie,
- tréningy v oblasti marketingu a propagácie.
Ak máte 16 - 30 rokov, a chceli by ste si založiť živnosť alebo firmu v eko-sociálnej sfére, tak projekt Nos na dobré nápady Vám môže pomôcť.
Štefan Szabó
0911 951 139

Kategoria: