MANUÁL PRE UČITEĽOV : Storytelling – rozprávanie príbehov pre digitálny vek | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

MANUÁL PRE UČITEĽOV : Storytelling – rozprávanie príbehov pre digitálny vek

Tento Manuál pre učiteľov bol navrhnutý tak, aby podporil pedagógov na ceste do rozprávania príbehov v digitálnom veku. Poskytne Vám množstvo námetov pre praktickú výuku a aktivity, ktoré budú inšpirovať predstavivosť Vašich študentov a rozvíjať ich schopnosti rozprávania a vykladania príbehov.