Kroky k rieke - manuál na stiahnutie | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Kroky k rieke - manuál na stiahnutie

Už Ján Amos Komenský vedel, že najlepším spôsobom učenia sa je škola hrou. Je dobré pokiaľ majú deti odborné znalosti o prírode. Tie najhlbšie skúsenosti však získavajú priamym prežitím prírody, jej priamym vnímaním všetkými zmyslami.
Kategoria: