Komunitná záhrada pri Výmenníku na Wuppertálskej ulici v Košiciach | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Komunitná záhrada pri Výmenníku na Wuppertálskej ulici v Košiciach

Práca s komunitou sídliska KVP v Košiciach sa začala úvodnými stretnutiami ešte na jar 2013. Nasledovali plánovacie stretnutia zamerané na vytvorenie
dizajnu komunitnej záhrady pri budove výmenníka, úpravu terénu, vysievanie semien a výsadbu rastlín, kríkov a stromov. Záhrada prináleží k budove Výmenníka
- sú to rekonštruované budovy nevyužívaných výmenníkov tepla na sídliskách v Košiciach, ktoré po úpravách slúžia ako miesta stretávania sa a realizácie
aktivít pre miestnu komunitu.

Vybudovaná záhrada mala byť ukážkou možností prírodného - organického pestovania. Dňa 14. septembra 2013 bola Komunitná záhrada Wuppertálska slávnostne
otvorená. Otvorenia záhrady sa zúčastnili okrem zástupcov o. z. SOSNA aj dobrovoľníci, ktorí v záhrade pracujú, miestni obyvatelia sídliska, starostka
mestskej časti a zástupcovia organizácie SPOTs (zakladatelia Výmenníkov) a pozvané médiá. Nasledovali pracovné stretnutia – praktické napr. starostlivosť o
záhradu na jeseň, ale aj teoretické, zamerané na rozvoj a najmä udržateľnosť komunitných záhrad - príklady, návody, rady, do ktorých sme zapojili aj
lektorov nórskeho partnera z organizácie FORANDRE VERDEN/CHANGE THE WORLD - Claudio Maduane a Mauricio Deliz. Pomoc pre túto záhradu zo strany Sosny je v
tomto čase realizovaná prostredníctvom občasných návštev a konzultácií. Komunitná záhrada žije vlastným životom, realizuje mnohé podujatia a akcie týkajúce
sa nie len záhrady, ale celého sídliska. OZ Sosna ostáva ako odborná pomoc v oblastiach prírodného pestovania, práce s komunitou a pod.

Spracovala: Katarína Šomšáková, koordinátorka aktivity