Komunitná záhrada pri Evanjelickej materskej škole v Košiciach | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Komunitná záhrada pri Evanjelickej materskej škole v Košiciach

Od začiatku práce na jeseň 2013 s komunitou učiteliek, rodičov, starých rodičov a obyvateľov bytov zo sídliska Terasa, kde je škôlka umiestnená bolo zrealizovaných viacero stretnutí v malých i väčších skupinách. V škôlke sa medzičasom vytvorila menšia skupinka tzv. stálych záhradníkov, ktorí práce koordinujú a tých, ktorí na akcie prichádzajú. Čo bolo zrealizované: plánovací workshop, vysádzanie jedlých kríkov - maliny, egreše, ríbezle, černice a tajbery, vysievanie semienok so starými rodičmi, vysievanie semienok s deťmi, budovanie vyvýšeného záhona v nepoužívanom pieskovisku a vysadenie priesad a semien bežnej zeleniny, vybudovanie jahodového vyvýšeného záhona opleteného prútím, budovanie vŕbového bunkra, budovanie fazuľovo tekvicového záhona pri plote opleteného prútím, vybudovanie bylinkovo-kvetinového záhona, vysadenie brečtanu okolo altánku pre jeho zazelenanie.

Práce postupujú dobre, odborné rady zo Sosny pomáhajú úsiliu samotných rodičov, aby záhrada bola čím skôr „jedlá“. Konzultácie pri písaní projektu pre získanie zdrojov z Fondu Karpatskej vandrovky boli tiež prínosom, aspoň pre získanie zručností s projektom, keďže samotná realizácia nebola finančne podporená.

Informácie o prírodnom pestovaní využívajú členovia tejto komunitnej záhradky pri pestovaní vo svojich záhradách. Posúvajú si medzi sebou nové poznatky ale aj samotné rastliny a semienka. Práce v záhrade pokračujú, boli zrealizované alebo sa chystajú aktivity – workshopy, vybudovanie nového záhona, mulčovanie, prírodné spôsoby ochrany proti škodcom ako aj bežná starostlivosť o záhradu a o úrodu.

Je možné povedať, že posledný pol rok zmenil školský dvor na miesto, kde je možné zmysluplne stráviť čas detí i dospelých, naučiť sa niečomu novému a ochutnať úrodu vypestovanú bez chémie a s láskou.

Je dôležité spomenúť, že najviac prostriedkov na vybudovanie tejto záhrady bolo použitých na zakúpenie ornice a uhradila ich škôlka. Semienka, kríky, sadenice, slamu, kamene a prúty zaobstarali všetci zapojení - najmä rodičia, starí rodičia, priatelia škôlky, všetko s podporou o. z. SOSNA (vo veľmi malej časti aj finančnou). A všetci prispeli svojou prácou, voľným časom a vynaloženým úsilím na vybudovanie spoločnej komunitnej záhrady.

Spracovala: Katarína Šomšáková, koordinátorka aktivity