Komunitná záhrada Dorka | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Komunitná záhrada Dorka

S pani riaditeľkou Centra pre obnovu rodiny Dorka v Košiciach začala komunikácia prostredníctvom prvých e-mailov. Jej záujem o vybudovanie komunitnej záhrady je postupne napĺňaný a v areáli Dorky pomaličky vyrastajú nové záhony. Do budovania záhrady je zapojená komunita ľudí, ktorí využívajú služby Dorky a bývajú v centre kratší, alebo dlhší čas. Odborné vedenie a rady zabezpečuje o. z. SOSNA a prispieva aj semienkami a rastlinami zo záhrady Ekocentra.

V rámci spoločných stretnutí boli spoločne vypestované priesady vysadené do novovybudovaných vyvýšených záhonov v nevyužívanom pieskovisku i na voľnej ploche areálu. Ďalším zámerom je vybudovaie záhonov byliniek a kvetín, bylinkovej špirály a vyvýšených záhonov na terasách.

Komunitná záhrada v Dorke plní súčasne viac špecifických funkcií:

- vytvára pre dospelých a ich deti priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas,

- umožňuje získať nové zručnosti s pestovaním prírodným spôsobom a bez chémie pre posilnenie sebestačnosti v ďalšom živote,

- práca s pôdou a rastlinami má pozitívne účinky na psychický stav človeka a v spolupráci s terapeutmi je práca v záhrade využívaná ako terapeutická činnosť,

- výsledky práce v záhrade sú pozitívnym príkladom pre ďalších, ktorí tým získajú záujem zapojiť sa,

- pre obyvateľov okolitého sídliska bude záhrada vytvárať obraz o zmysluplných činnostiach, ktoré Dorka realizuje,

- je možnosťou pre vytváranie a upevňovanie vzťahov a priateľstiev, ktoré sú v životoch ľudí žijúcich v Dorke často narušené.

Pre pracovníkov o. z. SOSNA je práca s obyvateľmi Dorky obohatením a získavaním nových skúseností s cieľovou skupinou ľudí s rôznymi životnými osudmi - mládežou po odchode z detského domova, viacpočetnými rodinami s problémami s bývaním a prácou, ako aj so ženami s a deťmi, ktoré prežili násilie v rodinách. Sme vďační za možnosť spolupracovať a prispieť aspoň čiastočne k zlepšeniu ich životnej situácie.

Spracovala: Katarína Šomšáková, koordinátorka aktivity