Komunitná záhrada Barlička v Prešove | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Komunitná záhrada Barlička v Prešove

O posun informácií o organickom pestovaní v mestskej komuitnej záhrade medzi členov a priateľov o. z. Barlička prejavili samotní zástupcovia vedenia
Barlička a oslovili o. z. SOSNA. Vznikla veľmi dobrá spolupráca a okrem odovzdávania informácií SOSNA získala novú skúsenosť s cieľovou skupinou
hendikepovaných mladých i dospelých osôb. V tomto čase máme za sebou viacero stretnutí s terapeutmi a klientmi Barličky - denného Centra Radosť a
stacionára pre seniorov - tzv. motivačné stretnutie pracovné stretnutie, kedy sme spolu s Barličkármi vybudovali vyvýšený záhon z použitých nepotrebných
tvárnic, ktoré sa nachádzali na dvore. Podľa tohto záhona si Barličkári vybudovali rovnaký záhon na druhej strane chodníka - už bez pomoci zo Sosny. Ďalšia
práca sa týkala vybudovania nemeckej kopy pre pestovanie pre seniorov, výsadby malín a bylín z Ekocentra SOSNA. Komunikácia so zodpovedným terapeutom,
ktorý má záhradu na starosti je zameraná najmä na zasielanie inšpirácií, rád a navrhovanie postupov v záhrade.

V tejto záhrade je práca na budovaní záhrady zameraná nie len na predstavenie spôsobov organického pestovania v priestoroch mesta, ale vo veľmi dobrej
spolupráci s terapeutmi vnímame prínos aj ako novú možnosť terapie prácou a sebarealizácie pre postihnutých ľudí – telesne, mentálne.

Z Barličky odcházame vždy plní energie, čerpáme ju od nádherných ľudí, ktorých Barlička spája. Vážime si ich prácu a nadšenie robiť nové a jedinečné veci a
sme radi, že sme ich súčasťou.

Spracovala: Katarína Šomšáková, koordinátorka aktivity