Školenia Prírodné záhrady pomáhajú klíme. | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Školenia Prírodné záhrady pomáhajú klíme.

Pozývame Vás na účasť v projekte Klimatické záhrady pomáhajú klíme, ktorý Vám môže v novom školskom roku významne uľahčiť vašu prácu v oblasti Environmentálnej výchovy (EV).Viac informácií a prihlášku nájdete v prílohe.

V programe chceme:
- Poskytnúť pedagógom a koordinátorom environmentálnej výchovy kontinuálne vzdelávanie a metodiku v oblasti klimatickej zmeny a adaptačných opatrení tak, aby mohli zaujímavým spôsobom tému nielen učiť, ale aj aplikovať vhodné adaptačné opatrenia na pozemkoch svojich škôl.
- Ponúknuť metodické materiály a pomôcky, ktoré budú pomáhať učiteľom pri realizácii ekologických vzdelávacích programov na škole aj mimo školy (v zmysle trendu “učíme sa v prírode”).
- Vybudovať dve klimatické záhrady, ktoré budú slúžiť ako ukážka implementácie adaptačných opatrení a možnosti ich využitia pre zážitkové vzdelávanie, výchovno-vzdelávacie účely, ale aj pre iné školy v rámci exkurzií.

Pomocou 4 odborných školení získate vedomosti o klimatickej zmene, globálnom otepľovaní a možnostiach ako niečo zmeniť na škole či doma. Čakajú vás inšpirácie, zážitky, hry, metodické materiály a prax v budovaní dažďových záhrad a klimatických záhrad. Odborné školenia sú pripravené samostatne pre MŠ a 1. stupeň ZŠ a zvlášť pre 2. stupeň ZŠ.

Prvé školenie sa uskutoční:
- pre MŠ a 1. stupeň ZŠ – 16. októbra 2019
- pre 2. stupeň ZŠ – 15. októbra 2019
Prihlásení účastníci dostanú podrobnejšie inštrukcie.
Priložiť súbor?: