Knižky Hobití dom a Návrat záhrad | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Knižky Hobití dom a Návrat záhrad

Po sérii praktických návodov Sebestačnosť do vrecka, vydávame dve nové publikácie. Knižka Hobití dom opisuje a ilustruje našu cestu za postavením unikátneho prírodného domčeka, Návrat záhrad je zase zhrnutím obsiahlych skúseností deviatich autoriek a autorov s rôznymi inovatívnymi a zaujímavými prístupmi ku záhradám a pestovaniu.

Knižka Hobití dom a jeho príbeh opisuje cestu od nápadu, hľadania materiálov, pomocníkov a dobrovoľníkov, stavebných postupov a techník, po ich realizáciu…
Kúpiť si ju môžete v Ekocentre, alebo objednať na dobierku na http://www.hobitidom.sosna.sk/pribehdomu.html

Knižka Návrat záhrad sa venuje kultivácii nielen v zmysle zvyšovania úrodnosti, ale hlavne zvyšovania diverzity a krásy, vďaka ktorým sa vo svojom prostredí cítime dobre. Obsahuje texty, praktické návody a hlavne skúsenosti deviatich autorov, ktorí sa zaoberajú pestovaním bez chémie, prírodnými či komunitnými záhradami, alebo Permakultúrou. Texty obsiahnuté v knižke sú zamerané na inovatívne prístupy a témy, ktoré "visia vo vzduchu", napríklad sebestačnosť, guerilla gardening, komunitné záhrady, školské prírodné ihriská, dómické skleníky, pestovanie na slamených kopách, voda a pôda…
Kúpiť si ju môžete v Ekocentre, alebo objednať na dobierku na http://www.hobitidom.sosna.sk/navratzahrad.html .