Život a radosť začínajú s pôdou | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Život a radosť začínajú s pôdou

Stiahnite si zborník 36 zaujímavých prípadových štúdií sociálnych fariem, ekologických fariem, terapeutických záhrad a ďalších tvorivých foriem skĺbenia sociálnych a ekologických tém s pestovaním potravín a farmárčením a inšpirujte sa príkladmi dobrých fariem, záhrad a organizácií zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Fínska, Talianska, Španielska a Veľkej Británie.

Sdružení Neratov, ktorému sa podarilo obnoviť vyľudnenú dedinku v českých Orlických horách vďaka tvrdej práci ľudí s postihnutím.
Terapeutická záhrada na Psychiatrickej klinike vo Fakultnej nemocnici Brno vybudovalo svoju záhradu ako podporný rehabilitačný prvok pre ľudí s akútnymi aj chronickými ochoreniami, projekty The Carer’s Trust Dementia Gardening Group alebo Master Gardner ve věznici RYE Hill sa venujú záhradnej terapií pre ľudí s demenciou a väzňov.
Uchovaniu rázu krajiny sa venujú zaujímavé slovinské projekty InTerCer, alebo Výučbové územie v obci Dole
Zo slovenských projektov sú zaujímavé sebestačné komunitné farmy Na háji pri Devičanoch, alebo Alter Nativa v Brdárke. Oáza – nádej pre nový život pri Košiciach poskytuje záhradu ako dočasný domov a pracovné príležitosti a zapojenie do života pre ľudí bez domova.

(kliknutím zobrazíte na celej obrazovke pre stiahnutie)