Ide sa do lesa! | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Ide sa do lesa!

Väčšina dnešných detí vyrastá v interiéroch. Z domu do školy, na krúžok, a naspäť domov . Mnoho z nich už pozná prírodu len ako kulisu za okienkami dopravných prostriedkov . Za posledných tridsať rokov sa deťom strašne zmenšili obzory a ubudlo priestorov, kde by sa mohli samy pohybovať . Mnoho osem-deväťročných detí dnes v podstate nevychádza za prahy svojich domovov .
Tim Gill, prírodný aktivista

Máte malé deti? Pokiaľ áno, nechávate ich liezť na stromy, brodiť sa v potoku, hrabať sa v hline? Myslíte si, že takéto veci sú pre deti dobré, alebo zlé?

Poruchy správania, úzkosť, depresie, agresívne správanie, neschopnosť sústredenia sa, hyperaktivita, strata fyzickej odolnosti a telesnej kondície, nadváha, strach z prírody... Mohli by sme dlho pokračovať vo vymenovávaní problémov dnešných detí, ktoré boli kedysi takmer neznáme. Najviac by o týchto problémoch vedeli rozprávať učiteľky zo Základných škôl, ktoré majú stále väčší problém deti zaujať a udržať ich pozornosť. Výsledky mnohých výskumov ako aj prax psychológov pritom potvrdzujú, že pobyt detí v prírode má jednoznačne pozitívny účinok na vyššie vymenované problémy.

Pohyb v prírodnom prostredí je pre vývoj detí absolútne kľúčový. Výskumy potvrdili, že deti pohybujúce sa v členitejších prostrediach, majú oveľa lepšie vyvinutú motoriku a schopnosť logického úsudku a rýchleho rozhodovania. A že k úrazom a zlomeninám dochádza najmä na tých najlepšie zabezpečených ihriskách, kde deti nemajú šancu naučiť sa ani zakopnúť...

Pritom, mnohí z nás sme ešte zažili tradičné detské hry, aké sa tu hrávali odnepamäti: „váľali sme sudy“ na trávnatých svahoch, hádzali sme „žabky“ na vodnej hladine, hrali sme so slimákmi „preteky“, stavali sme si v lese úkryty a v snehu „bunkre“, pískali sme na steblách trávy, na potoku sme stavali „mlyny“ aj hrádze na kúpanie, bojovali sme „šiškové“ vojny...

Tieto hry boli nahradené počítačovými hrami, mobilnými aplikáciami a virtuálnou realitou. A kruh sa uzatvára a dostávame sa k problémom uvedeným v úvode.

Britská organizácia National Trust pred časom zostavila rebríček „ Päťdesiat vecí, ktoré by mal každý zažiť skôr, než dosiahne 12 rokov“. Keď sme si prvýkrát pozreli zoznam, tak nás prekvapilo, nakoľko sú tieto hry podobné tým, ktoré si sami pamätáme z nášho detstva. Inšpirovaní týmto zoznamom hier sme si postupne zostavili zoznam „našich“ tradičných hier, obohatených aj o nové hry. Keď sme tieto hry predstavili na tréningu pre pedagógov, tak nás milo prekvapila jednoznačne nadšená odozva a volanie po návrate týchto hier.

A preto sme sa pustili do prípravy projektu Ide sa do lesa! Pretože je naozaj najvyšší čas vrátiť deti k pohybu v prirodzenom prostredí...

Vďaka podpore Nadácie Volkswagen :

  • Vytvoríme Program 50 aktivít, ktorými žiaci hravou a pohybovou formou spoznajú prírodu

  • Vybraných pedagógov zo Základných škôl vyškolíme v metodike, ktorú si sami v vo svojich triedach aj odskúšajú

  • Vydáme Metodický materiál pre pedagógov a Zápisník objaviteľa pre žiakov

Vytvorením a šírením Metodického materiálu k programom pre pedagógov a Zápisníka objaviteľa pre žiakov budeme šíriť náš program do ďalších škôl, ale aj medzi rodičmi alebo centrami voľného času. Pokiaľ ste pedagóg, rodič alebo pracujete s deťmi a zaujala vás táto myšlienka, ozvite sa nám.

Program a vydanie publikácie podporili Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis a nadácia Volkswagen.

Kategoria: 
Image: