Hobití dom v Družstevnej pri Hornáde | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Hobití dom v Družstevnej pri Hornáde

Text: Štefan Szabó

Fotografie: Silvia Szabóová

Prakticky vo všetkých pôvodných kultúrach na Zemi sa od pradávna stavali kruhové obydlia (jurta, típi, iglú, atď). V takýchto priestoroch sa človek cíti
bezpečne, pretože tam nie sú žiadne tmavé kúty, a tieto príbytky sa ľahko stavajú aj vykurujú. V súčasnej dobe nastáva v Európe aj Amerike renesancia
týchto obydlí, jednak tých tradičných a jednak novovytvorených koncepcií. A medzi tie „nové“ patria aj tzv. Hobitie domčeky, zvané aj „roundhouses“ –
kruhové domy.

Občianske združenie SOSNA sa dlhodobo venuje podpore miestnej udržateľnosti a sebestačnosti vidieckych regiónov. V spoločnosti totiž rezonuje nielen slovo
„kríza“ ale aj „posilnenie sebestačnosti“, čo je najprirodzenejšia reakcia na neustále sa zhoršujúcu ekonomickú situáciu. Preto zručnosti, týkajúce sa
zabezpečenia základných ľudských potrieb: potravy, energie a obydlí môžu v krátkom čase nadobudnúť neoceniteľný význam.

Verejná politika žiaľ ignoruje upozornenia ekonómov a sociológov poukazujúcich na riešenia spočívajúce v orientácii na miestne zdroje pre uspokojovanie
miestnych potrieb a účinným spôsobom využívaniu dostupných miestnych zdrojov je kladený minimálny dôraz.Pritom, už Gándhí, zakladateľ Indie, ktorá je ešte vždy založená prevažne na vidieckom osídlení, povedal, že dom by mal byť postavený z materiálu,
ktorý sa dá získať v okruhu 20 km. To by malo platiť samozrejme aj pre zdroje energie a pre potraviny. Podobne, aj dokumenty Európskej únie v poslednej
dobe zdôrazňujú význam posilnenia sebestačnosti vidieckych regiónov v rámci EÚ.

Čo sa týka stavieb - prvou väčšou aktivitou SOSNY bola výstavba vzdelávacieho a demonštračného Ekocentra – budovy postavenej prevažne z miestnych
prírodných materiálov: slamených balíkov, hliny, ovčej vlny, technickej konopy a dreva. Táto budova slúži nielen ako kancelária SOSNY, ale aj ako ukážka
ekologickej budovy, ktorú využívame pri výučbových programoch, kurzoch a exkurziách.

Po skúsenostiach s výstavbou Ekocentra sme na jar v roku 2013 začali stavať na základe projektu Róberta Mergeščíka Hobití dom, ako budovu,
ktorá je funkčná, lacná, ekologická a zdravá. A to sú dosť dôležité dôvody. Hobití domč, je inšpirujúci pilotný objekt postavený
svojpomocne, s pomocou dobrovoľníkov, až na niekoľko málo výnimiek výlučne z miestnych prírodných materiálov (hlina, piesok, kameň, drevo), ktoré majú
minimálnu uhlíkovú stopu.

Budova je postavená na klasických, sypaných základoch z drveného kameňa. Steny budovy sú postavené jednoduchou technikou Earthbags, ktorá
je na Slovensku zatiaľ prakticky neznáma. Pri tejto technike sa na seba ukladajú vrecia plnené ílovitou zeminou a po uložení každého radu sú vrecia ubíjané
do jednej roviny. Steny budú omietnuté klasickými hlinenými omietkami a podlaha bude tiež z ubíjanej hliny. Táto
inšpirujúca stavba bude vyhrievaná tzv. Trombeho stenou, čo je vlastne solárny kolektor zhotovený zo starého okna, jej súčasťou bude aj hlinená Raketová pec, ako aj svetlovod zhotovený zo starých zrkadiel.

Stavbu staviame pod vedením skúsených majstrov, tak aby sa dobrovoľníci - účastníci kurzov naučili používať rôzne staro-nové technológie, ktoré sa im môžu
v živote zísť. Väčšina uvedených zariadení sa osvedčila v podmienkach rozvojových krajín, našou snahou je prispôsobiť a rozšíriť ich aj v našich
podmienkach, najmä medzi sociálne slabšími skupinami, ale aj medzi ekologicky zmýšľajúcimi jednotlivcami, ktorý sa nechcú dostať do hypotekárnej pasce.
Preto volíme také materiály, ktoré sú väčšinou voľne k dispozícii a také jednoduché techniky, ktoré zvládne väčšina ľudí.

Budova je zastrešená Recipročnou (samonosnou) strechou, ktorej nosné prvky boli postavené z neohranenej guľatiny. Recipročná strecha, tiež
známa ako strecha Mandala, sa používa od dvanásteho storočia v čínskej a japonskej architektúre. Poslednú dobu je stále populárnejšou
práve pri ekologických stavbách, najmä typu „round house“.

Strecha bude prikrytá hydroizolačnou fóliou a spolu so severnou stranou budovy bude celá prisypaná hlinou, ktorá bude tvoriť ideálnu masu
pre zabezpečenie vhodnej klímy a pre umožnenie kumulácie tepla počas vykurovacieho obdobia, čím sa zníži množstvo dodávanej energie na minimum. Do pôdy
potom nasadíme rastliny, čím vznikne na domčeku obrovský vegetačný „krtinec“. Domček bude po dokončení slúžiť pre vzdelávacie a tréningové aktivity SOSNY a
zároveň ako ukážka „ako sa to dá“..

Hrubá stavba (konkrétne kompletné múry a strecha) je momentálne zazimovaná a kompletné dokončenie stavby plánujeme tento rok. Na jar sa práce znova
rozbehnú a záujemcovia o víkendové kurzy sa môžu hlásiť na nižšie uvedenom kontakte.

Informácie: Štefan Szabó omar.sosna@gmail.com

Fotogaléria z výstavby : https://www.flickr.com/photos/ekocentrumsosna/sets/72157644002386473/


Hobití dom je spolu s ďalšími riešeniami realizovaný v rámci projektu podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne
občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis a z podpory programu The GEF Small Grants Programme.