Ekocentrum SOSNA na TV SME | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Ekocentrum SOSNA na TV SME

Nadácia Orange už po piaty raz udeľovala mimovládnym organizáciám prestížnu Cenu Nadácie Orange. Toto ocenenie každoročne putuje mimovládnym organizáciám v troch kategóriách - vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Víťazom Ceny Nadácie Orange za rok 2013 za dlhodobý prínos v oblasti komunitného rozvoja sa stalo Občianske združenie Sosna z obce Družstevná pri Hornáde, pretože systematicky vstupuje do neprebádaných vôd, a to aj za cenu značného rizika. Je priekopníkom nových ciest, nových riešení a alternatívnych trendov, ktoré rezonujú s dobou - či už v oblasti posilnenia miestnej sebestačnosti, v propagácii miestnych bio potravín, zakladaní prírodných a komunitných záhrad, pri realizácii prírodných stavieb a vôbec v oblasti využívania miestnych zdrojov. Sosna je zároveň lídrom ukazujúcim nové riešenia, ktoré sú sociálne, environmentálne a ekonomicky zodpovedné.

http://tv.sme.sk/v/29981/vitaz-ceny-nadacie-orange-za-komunitny-rozvoj.html