Deti patria do lesa! | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Deti patria do lesa!

zážitkový pobyt pre rodičov s deťmi.

Čakajú vás zážitky, ktoré vás vovedú do sveta príbehov v lese, pri rieke či potoku. Príbehy, ktoré sa napoja na našu starodávnu cestu s prírodou.

Stále viac rodičov si uvedomuje, že ich deti vyrastajú bez kontaktu s prírodou, bez pohybu a dobrodružných hier na lúkach, v lesoch a pri potokoch. Váľať sudy“, na rieke „hádzať žabky“, stavať na potoku hrádzku alebo mlyn, v lese stavať „bunker“, z trávy urobiť„píšťalku“, počúvať vtáky, zahrabať sa do lístia,,,,,,

Chcete si tieto a mnohé ďalšie hry vyskúšať spolu so svojimi deťmi? Chcete sa brodiť v rieke, liezť po strome a skúmať krajinu z vrcholu kopca? Chcete, aby vaše deti zažili, čo je to kontakt s prírodou? A k tomu nocľah v Ekocentre, Hobiťom dome alebo v Prírodnej záhrade pod širákom? Zemiaky pečené v pahrebe a chlebové placky pripravené na horúcom kameni na večeru...

ponúkame zážitkový pobytový kurz v krásnom prírodnom prostredí.

Termín: 30. -31. júl 2016. Začíname v sobotu o 9:00, v prípade záujmu je možné prespať už z piatka na sobotu.
Miesto: Ekocentrum SOSNA, okolité lesy, lúky a vodné toky, Družstevná pri Hornáde
Strava: od soboty obeda do nedele olovrantu, vegetariánska
Ubytovanie: v Ekocentre alebo Hobiťom dome, vo vlastnom spacáku
Poplatok na osobu: 45€ Na dospelého, 19€ pre jedno dieťa

Zálohu 30€ je potrebné uhradiť do 27. Júla 2016 na IBAN SK5431000000004350058200

Prihláška

Image: