Bioreaktor | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Bioreaktor

Bioreaktor umožňuje urýchlené kompostovanie organického materiálu, šetrné k životnému prostrediu.

Bioreaktor je plastická nádrž v tvare obrátenej pyramídy s pridanou pumpou a ventilátorom, ktoré uľahčujú cirkuláciu vzduchu, čím sa urýchľuje rozkladanie materiálu. V nádrži sa takto dosiahne teplota okolo 50°C, čo je ideálna teplota na kompostovanie.

Bioreaktor je schopný skompostovať 2 kubické metre organického materiálu na štvrtinu pôvodného objemu za tri týždne. Čo sa hmotnosti týka, za rovnaký čas dokáže skompostovať 2 tony na 200 kilogramov neškodného organického materiálu, s ktorým je možné manipulovať bez akéhokoľvek nebezpečenstva či možnosti kontaminácie. Ešte väčšia efektivita sa dá dosiahnúť pridaním dážďoviek do kompostu, ktoré urýchlia rozklad organického materiálu na humus. Všetky tieto procesy sa dajú urobiť priamo na mieste a nevyžadujú žiaden transport materiálu, vďaka čomu je kompostovanie možné aj v meststkých oblastiach, čo je ideálne pre ľudí, ktorí chcú pestovať zeleninu priamo v meste.


CONTACT:

Organization or person responsible: EMUH Ecotecnologias


Address: Apolo 5 Nº 1860 Vitacura, Santiago, CHILE

WEB: www.emuh.cl


Email: emuh@emuh.cl


Tel: (56) –2- 4586913


Contact person: Jaime Hume Figueroa