MUZIKULA: Netradičný a zábavný detský hudobný tábor | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

MUZIKULA: Netradičný a zábavný detský hudobný tábor

Netradičný a zábavný denný hudobný tábor Muzikula je určený pre deti, ktoré si chcú hravou a zároveň náučnou formou osvojiť nové hudobné schopnosti a rozvinúť svoj prirodzený talent a kreativitu. 26.5. 2018 organizujeme jedňový workshop ako "ochutnávku" pre veľký augustový týždenný tábor.

Pri výbere činností počas pobytu v tábore sa opierame o rozvoj detskej kreativity, hudobného myslenia a spontánnosti.
Hlavnou zložkou aktivít sú hry prepojené s tancom, výtvarnou činnosťou, poznávaním prírody v prepojení s hudbou.

Aktivity pre deti:

 • Štúdium hudby rôznych kultúr, prednášky v spojení s audiovizuálnymi ukážkami
 • Hudobné hry na rozvoj improvizačných schopností
 • Rytmická škola (na báze afrického rytmizovania)
 • Relaxačné hry zamerané na rozvoj hudobného vnímania
 • Hudba v prírode
 • Spojenie hudby a pohybu na rozvoj polyrytmie
 • Výtvarná činnosť - práca s prírodnými materiálmi, drotárske techniky
 • Hudba a tanec


 • O hudobný tábor MUZIKULA sa budú v SOSNE starať traja skúsení pedagógovia, Janka Bezek, Thierry Ebam a Nevenka Oravcová.

  Pre rodičov:

  V jednodennom tábore 26.5.2018 máme pripravený program aj pre rodičov. Ráno po príchode s vašim dieťaťom si máte možnosť zacvičiť v areáli Ekocentra v meditačnej jurte ranný blok jógy. Podvečer pri príchode pre dieťa bude opäť príležitosť zacvičiť si v podvečernom bloku jógy.

  Pokyny pre jednodňový kurz 26.5.2018:

  Cena je 25€/dieťa za jednodňový workshop, v cene je zahrnutý obed, pracovný materiál a lektorská činnosť. Vek 6 – 15 rokov. Májový workshop je jednodňový a je potrebné zarezervovať si miesto vopred: prihlášky posielajte do stredy 23. 5. 2018 na threepointyoga@gmail.com.
  Ďalšie info: 0917 322 778, alebo na www.sosna.sk
  Kurz má obmedzenú kapacitu len na 14 účastníkov.
  Prihláška je platná po uhradení zálohy 10€ na IBAN: SK1083300000002501243077, kde uvediete: "meno dieťaťa_MUZIKULA_26".

  ZÁROVEŇ JE UŽ MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ PREDBEŽNE SVOJE DIEŤA AJ NA VEĽKÝ LETNÝ TÝŽDENNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR V DÁTUMOCH 13.-17.8.2018.
  Viac info osobne alebo na č.t. 0908346793.

obrázok: