Život z pôdy: konferencia | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Život z pôdy: konferencia

Miesto konania: Košice a Družstevná pri Hornáde
Čas konania: 21. - 22. júna 2017

Na konferencii sa dozviete, aké najlepšie praktiky pre prospech jednotlivcov a komunít pri práci s pôdou
využíva 9 krajín partnerstva projektu „Life from Soil“. Ak vás zaujíma ekologické pestovanie, dobrovoľníctvo
a sebestačnosť, rozvoj vidieka a jeho komunít, zdravá výživa, terapeutické a školské záhrady a chceli by
ste si nájsť partnera pre podobne orientovaný projekt… Tak je toto podujatie určené práve pre vás.

Účastníci podujatia:
• Oboznámia sa s inšpiratívnymi záhradnými iniciatívami z 9 krajín EÚ
• Oboznámia sa s príkladmi, ako je možné v rámci jedného projektu podporiť miestnu
sebestačnosť a ako je možné pomôcť znevýhodneným skupinám.
• Zúčastnia sa prehliadky prírodnej záhrady Ekocentra SOSNA
• Dozvedia sa o tréningových kurzoch projektu „Život z pôdy“ a o aktivitách Ekocentra SOSNA
• Zúčastnia sa záverečného posedenia v Hobiťom domčeku a Ekocentre SOSNA

Podujatie je bezplatné, vrátane obeda, ovocného a bylinkového občerstvenia a vegetariánskej večere.
Pre cestu a ubytovanie zahraničných a vzdialených účastníkov máme k dispozícii obmedzené finančné
zdroje, v prípade záujmu o podporu, vyznačte ju vo vašej registrácii. Podujatie organizuje o.z. SOSNA,
v spolupráci s Odborom regionálneho rozvoja KSK a je určené pre dospelých so záujmom o vyššie uvedené
témy a o vzdelávanie dospelých.

Registrovať sa na toto podujatie môžete on-line tu:
https://lfsgejza.wufoo.com/forms/z1nnipki1ecam5m/
alebo prostredníctvom e-mailu na adresách:
omar.sosna@gmail.com a gedlegen@gmail.com
Záväznú prihlášku vyplňte (prípadne sa prihláste mailom) najneskôr do 15. 6. 2017.
Počet miest je obmedzený.

Priložiť súbor?: 
obrázok: